Wij geven toegang tot een beter internet voor het onderwijs

Het internet heeft zonder twijfel de wereld veranderd. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken, de manier waarop we omgaan en, misschien nog belangrijker, hoe we toegang hebben tot informatie. Ook in het onderwijs wordt internet steeds vaker gebruikt om zelfstandig leren te ondersteunen. Maar het gebruik van internet in het onderwijs gaat gepaard met grote uitdagingen voor leerlingen en studenten.

  1. De uitdaging om relevante informatie te vinden die geschikt is voor educatieve doeleinden.
  2. De uitdaging om leesbare informatie te vinden die geschikt is voor hun leesniveau.
  3. De uitdaging om in de enorme hoeveelheid van het internet onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare (valse) informatie.

Met onze technologie bieden we een oplossing voor studenten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We bieden toegang tot een slimmer internet voor het onderwijs. We ontwikkelen technologie waarmee studenten online relevante en betrouwbare informatie kunnen zoeken en vinden die aansluit bij hun interesses en hun leesvaardigheid. Deze producten worden aangedreven door onze zoektechnologie, classificatie-algoritmen op basis van machine learning en tools die het maken van content ondersteunen.

“Kinderen hebben recht op informatie uit verschillende bronnen. Het gaat dan met name om informatie die bedoeld is om het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Kinderen hebben recht op informatie die begrijpelijk voor ze is en die hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling bevordert. Het is belangrijk dat kinderen informatie krijgen over allerlei zaken. Zoals over welke rechten zij hebben en over nieuwe ervaringen die ze tegemoet gaan. Ook moet duidelijk zijn voor kinderen en jongeren waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Denk aan informatie over ouders, opvoeding, vriendschappen, verliefdheid, seks en drugs.”

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, Artikel 17 (Toegang tot informatie)

Onze kernwaarden

Als missie-gedreven bedrijf willen we goed doen en onze gebruikers goed behandelen. Daarom nemen we de manier waarop we de gegevens van onze gebruikers behandelen zeer serieus. Met onze kernwaarden willen we voldoen aan de “Principles of Designing for Children with children’s rights & ethics” van de D4CR ASSOCIATION (Designing for Children’s rights) en de “5 Rights” als beschreven door The 5Rights Foundation. Bij Wizenoze zijn we ervan overtuigd dat kinderrechten die bestaan in de offline wereld ook moeten worden toegepast op alle interacties met kinderen in de digitale wereld.

1. Kinderen en jongeren verdienen toegang tot online informatie die ze kunnen lezen en begrijpen

Onze automatische classificatie van het leesniveau van een tekst geeft inzicht in het leesniveau van alle webpagina’s in onze collectie. Jongeren hebben met deze classificatie toegang tot online informatie op verschillende niveaus.  Hierdoor krijgen ze altijd toegang tot informatie die ze gemakkelijk kunnen lezen en volledig kunnen begrijpen.

2. Kinderen en jongeren verdienen toegang tot online informatie die zij kunnen vertrouwen

Onze informatiespecialisten evalueren de betrouwbaarheid van alle online informatie die aan onze collectie wordt toegevoegd, zodat onze gebruikers er zeker van kunnen zijn dat de informatie betrouwbaar is. Op deze manier worden ze beschermd tegen vals nieuws en verzonnen verhalen (D4CR, 8).

3. Kinderen en jongeren verdienen een veilige toegang tot internet en bescherming tegen schadelijke inhoud

Omdat onze collectie is gebaseerd op handmatige curatie van websites (“white-listing”), worden onze gebruikers niet geconfronteerd met schadelijk online materiaal dat schokkend of zelfs traumatisch kan zijn (5Rights, Right to Safety and Support).

Bovendien zijn alle websites in onze collectie handmatig geclassificeerd op leeftijd, zodat jongere kinderen geen toegang hebben tot informatie die is geschreven voor tieners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over seksualiteit. We bieden ook lessen ter bevordering van digitale geletterdheid van kinderen. Hiermee willen we kinderen proactievere, en beter geïnformeerde gebruikers van het internet maken (D4CR, pr. 4 / 5Rights, The Right to Digital Literacy).

4. Kinderen en jongeren verdienen bescherming van hun privacy en dat er geen misbruik wordt gemaakt van hun persoonlijke gegevens

Wizenoze slaat gebruikersgegevens op (namelijk de combinatie van geselecteerde leeftijd, leesniveau, zoekvraag en geklikt resultaat) om de juiste zoekresultaten voor de instellingen van de gebruiker te kunnen bieden. Ook slaan we deze gegevens op om het gebruik van onze zoekmachine te kunnen meten en om wijzigingen en verbeteringen door te voeren in de kwaliteit van de zoekmachine op basis van deze (anonieme) gegevens. Op de startpagina van Web for Classrooms informeren we de gebruikers wat, waarom en voor welke doeleinden hun gegevens worden uitgewisseld (5Rights, The Right to Know). We zullen nooit gegevens gebruiken voor profileringsdoeleinden. We zullen ook nooit geld verdienen door gerichte advertenties aan te bieden aan onze gebruikers en we zullen nooit gegevens van onze gebruikers verkopen aan derden. Ook plaatsen we geen ‘tracking cookies’. Met andere woorden: we slaan niet op wat onze gebruikers doen op andere websites (D4CR, p.5).

5. Kinderen en jongeren verdienen het om de technologie die zij gebruiken te begrijpen en te begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt

Op de homepagina van Web for Classrooms informeren we onze gebruikers over hoe onze technologie werkt. We bieden ook toegang voor alle gebruikers tot ons privacybeleid en tot deze verklaring van onze kernwaarden (D4CR, pr. 9 / 5Rights, The Right to Know / 5Rights, The Right to Digital Literacy).

6. Kinderen en jongeren verdienen toegang tot een internet waarin ze ruimte hebben om websites te verkennen en de vrijheid hebben om ook op elk moment te stoppen

Met behulp van Web for Classrooms kunnen scholieren een breed scala aan online informatie op internet verkennen (D4CR, pr. 2). Het gebruik van Web for Classrooms stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen, maar in een veilige omgeving waarin rekening wordt gehouden met hun leeftijd en ontwikkeling. Onze zoekmachine is niet ontworpen om kinderen binnen de omgeving te houden. Het is juist bedoeld om kinderen door te verwijzen naar geschikte en veilige online informatie die ze nodig hebben vanuit een educatief oogpunt. Op deze manier stellen we jonge mensen in staat online creatieve plaatsen te bereiken, maar tegelijkertijd hebben ze de capaciteit en ondersteuning om ook gemakkelijk weer af te haken (5Rights, The Right to Informed and Conscious Use).

7. Kinderen en jongeren verdienen toegang tot een internet dat door iedereen kan worden gebruikt

We proberen onze producten zo te ontwerpen dat ze niet discriminerend zijn op basis van persoonlijke kenmerken. Onze producten zijn op een zeer neutrale manier ontworpen om de diversiteit van onze jonge gebruikers over de hele wereld te ondersteunen (D4CR, pr. 1).

8. Kinderen en jongeren verdienen het om betrokken te worden in het ontwerpproces van tools en technologie

We brengen veel tijd door in de klas met studenten en docenten om onze collectie met hen te testen en om naar hun ideeën voor verbetering te vragen (D4CR, 10). We bieden ook een ruim scala aan feedbackmechanismen, zodat gebruikers ons directe feedback kunnen geven over onze tool en collectie. Wizenoze probeert ook haar gebruikers te betrekken als producenten (en niet alleen als consumenten) door hen actief te vragen om bij te dragen aan onze collectie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aandragen van nieuwe bronnen voor in de collectie (D4CR, pr. 3).

Pin It on Pinterest

Share This