Wizenoze leesbaarheidsclassificatie

We dagen de status-quo uit waarbij leesbaarheid van teksten voorspeld wordt op basis van ouderwetse leesbaarheidsformules

Onze Ph.D. experts hebben leesbaarheidsalgoritmen ontwikkeld met behulp van kunstmatige intelligentie om op die manier een veel betrouwbaardere voorspelling van het leesniveau van teksten te kunnen doen.

Wizenoze Leesbaarheidsindex ©

Een nieuwe standaard in leesbaarheid

Door middel van kunstmatige intelligentie heeft Wizenoze een nieuwe standaard voor leesbaarheid ontwikkeld: de Wizenoze Leesbaarheidsindex©. Deze index bestaat uit een 5-punts leesbaarheidsschaal, waarin het leesniveau en de bijbehorende tekstcomplexiteit van een tekst wordt uitgedrukt.

De Wizenoze Leesbaarheidsindex geeft een schatting van de leesbaarheid van een tekst. Een hoger leesniveau in de index betekent dat de tekst moeilijker is om te lezen. Om een concreter beeld bij de leesniveaus te krijgen, laten we in onderstaande tabel zien hoe deze leesniveaus relateren aan verschillende onderwijssystemen. Houd hierbij wel in gedachte dat dit betekent dat het per klas of niveau om het “verwachtte” leesniveau van een leerling gaat die deze klas of dit niveau heeft afgerond. Uiteraard is geen enkele leerlinge hetzelfde. Er zullen altijd leerlingen zijn die het verwachtte niveau niet halen binnen een bepaalde klas of juist een hoger niveau behalen dan verwacht.

Wizenoze icon
De Wizenoze Leesbaarheidsindex©
Nederland België Europese taalniveaus (ERK) Referentie-
niveaus taal
Reading level 1 Groep 3-4 Klas 1-2 A1  
Reading level 2 Groep 5-6 Klas 3-4 A2 (naar 1F)
Reading level 3 Groep 7-8
VMBO
MBO niveau 1-3
Klas 5-6
Middenschool 2e graad
B1 1F naar 2F
Reading level 4 MBO niveau 4
HAVO klas 1-3
VWO 1-2
2e graad
ASO/BSO/TSO/KSO
B2 naar 3F
Reading level 5 HAVO klas 4
VWO klas 3-4
3e graad
ASO/BSO/TSO/KSO
C1 naar 4F

Machine Learning

Onze PhD experts (in Machine Learning en Natural Language Processing) hebben een aantal jaar besteed aan academisch onderzoek om een betrouwbaarder alternatief te bieden voor de bestaande leesbaarheidstools. Alle beschikbare leesbaarheidstools zijn gebaseerd op ouderwetse leesbaarheidsformules, zoals bijvoorbeeld de ‘Flesch-Kincaid grade level score’ uit de jaren ’40. Wij vinden deze leesbaarheidsformules te beperkt.

In onze leesbaarheidsalgoritmen gebruiken we o.a. dezelfde tekstkenmerken als in traditionele leesbaarheidsformules, maar we gebruiken ook meer geavanceerde grammaticale kenmerken van een tekst. Vervolgens laten we de Machine Learning technologie op basis van grote hoeveelheden gelabelde voorbeeldteksten (trainingsdata) bepalen welke kenmerken in de tekst belangrijk zijn voor het voorspellen van de leesbaarheid.

Leesbaarheids API

Wij bieden een uitgebreide API waarmee je onze leesbaarheidsclassificatie kunt integreren in je eigen software.

Met de API kun je:

  • het leesniveau van een willekeurige tekst bepalen
  • bepalen welke elementen van een tekst moeilijk zijn
  • eenvoudigere alternatieven vinden voor moeilijke woorden

Door de API te integreren kun je onder andere de volgende functionaliteiten aan jouw klanten bieden:

  • Alternatieve tekstsuggesties om een tekst aan te passen naar het taalniveau van de doelgroep jouw tekst
  • Real-time weergave van het taalniveau van jouw tekst
  • Geïntegreerde leesbaarheidseditor om schrijvers hun eigen teksten te helpen controleren op taalniveau (of om je eigen editor te voorzien van Wizenoze-technologie)
  • Bulkscanservice om bedrijven te helpen hun volledige catalogus van digitale materialen te controleren op taalniveau

Bekijk onze API-documentatie

Pin It on Pinterest

Share This